Afbestillingsbetingelser:
    Ved afmelding eller overflytning til andet hold:
  • Senere end 4 uger før kursusstart betales 50% af deltagerprisen
  • Senere end 2uger før kursusstart betales 100% af deltagerprisen
  • Afmelding/flytning til andet hold skal ske skriftligt til AM-Gruppen
Alle kurser Opfølgningsdage Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland og øerne Hovedstaden Øvrige kurser
E-learning Supplerende kurser Engelsk konferencer