Arbejdsmiljøkurset koster kr. 3.475 pr. deltager (ekskl. moms).
(pris 2012 kr. 3.875,-)
Prisen dækker undervisning, forplejning på kurset, undervisningsmaterialer, samt online APV system under uddannelsesforløbet.

Tilmelding til arbejdsmiljøuddannelsen kan ske på tlf. 70 107 706 eller
tilmeld@am-uddannelsen.dk

På arbejdsmiljøuddannelsen får deltagerne redskaber til at styre og forbedre arbejdsmiljøet. Deltagerne bliver i stand til at varetage deres funktioner i sikkerhedsorganisationen, ligesom de opnår kendskab til arbejdsmiljølovgivningen.

 


Arbejdsmiljøuddannelsen på
engelsk

Arbejdsmiljøuddannelse udbydes nu på engelsk, så medlemmer af sikkerhedsorganisationen med anden baggrund end dansk kan gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Deltagerne modtager ved gennemført uddannelse kursusbevis, som opfylder kravene for medlemmer af en sikkerhedsgruppe i Danmark. Læs mere

 


Opfølgningsdage til Arbejdsmiljøuddannelsen
I 2011 vil vi igen gennemfører opfølgningsdage til Arbejdsmiljøuddannelsen. Opfølgningsdagene er til medlemmer af sikkerhedsorganisationen, som ønsker opdateret viden om specielle emner, samt yderligere værktøjer til sikkerhedsorganisationens arbejde med APV, psykisk arbejdsmiljø, maskinsikkerhed samt kemiske produkter. Læs mere