Arbejdsmiljøuddannelsen

På arbejdsmiljøuddannelsen får deltagerne redskaber til at styre og forbedre arbejdsmiljøet.

Deltagerne bliver i stand til at varetage deres funktioner i sikkerhedsorganisationen, ligesom de opnår kendskab til
arbejdsmiljølovgivningen.

Mødetider
2. halvår 2011: 1. dag 9.00 - 16.30,
2. og 3. dag 8.00 - 16.00

1. halvår 2012: 1. dag 9.00 - 16.10,
2. og 3. dag 8.00 - 16.10
 


Uddannelsen henvender sig til:

 • Nyvalgte medlemmer af sikkerhedsorganisationen.

 • Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, der skal have fornyet arbejdsmiljøuddannelsen
  (hvis den er gennemført før april 1991).

 • Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, som har taget uddannelsen som selvstudium.

 • Medarbejdere og ledere, som ønsker en grundig indføring i lovpligtige arbejdsmiljøforhold.
 •  


  Undervisningen varetages af uddannede arbejdsmiljøinstruktører samt gæsteundervisere med speciale indenfor specifikke fagområder.

  Arbejdsmiljøuddannelsen er godkendt af Arbejdstilsynet og opfylder kravene til den lovpligtige uddannelse for medlemmer i sikkerhedsorganisationen – der er derfor mødepligt på uddannelsen.